Novinky

Aby mladí mohli pracovať aj z domu

Téma:

Spoločnosť REAL EDUCATION s.r.o., Bratislava v rámci projektu „Aby mladí mohli pracovať z domu“ ponúka jedinečnú možnosť mladým nezamestnaným ľuďom naučiť sa […]

Zdieľať príspevok

Spoločnosť REAL EDUCATION s.r.o., Bratislava v rámci projektu „Aby mladí mohli pracovať z domu“ ponúka jedinečnú možnosť mladým nezamestnaným ľuďom naučiť sa nové veci a zapracovať na sebe s cieľom zvýšenia svojej zamestnateľnosti a svojho aktívneho zapájania na trhu práce.

Koho sa projekt týka?

Projekt sa týka mladých ľudí, ktorí spĺňajú určité podmienky – sú to tzv. NEET. NEET (Not in employment, education or training) sú mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania a ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave.

Cieľovými skupinami tohto projektu sú:

 • NEET do 25 rokov, ktorý je uchádzačom o zamestnanie minimálne 3 mesiace,
 • NEET do 29 rokov, ktorý je uchádzačom o zamestnanie minimálne 6 mesiacov,
 • Uchádzač o zamestnanie mladší ako 26 rokov, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie.

Fázy projektu

Projekt sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je motivácia a mentoring – bude k vám pridelený osobný mentor, s ktorým budete spolupracovať počas jedného mesiaca. Druhou  fázou je vzdelávanie v oblasti online marketingu – budete sa vzdelávať prostredníctvom bezplatného online kurzu o online marketingu.

Motivácia a mentoring v sebe zahŕňa:

 • Osobné konzultácie – po dohode s mentorom sa budú konať na dohodnutom mieste osobné konzultácie raz, dvakrát do týždňa,
 • Harmonogram osobného rozvoja – vypracuje sa počas spolupráce s mentorom,
 • Zaradenie do vzdelávania,
 • Vypracovanie životopisu a motivačného listu – mentor vás naučí ako správne písať životopisy a motivačné listy,
 • Sebaprezentácia – popracuje sa na vašej sebaprezentácii a vystupovaní s cieľom zvýšenia vašej šance si nájsť zamestnanie,
 • Spracovanie osobných profilov na portáloch ako sú LinkedIn, Profesia,
 • Prezentácia možností a výhod profesie online marketéra

Vzdelávanie v sebe zahŕňa:

 • Online videotutoriály – projekt vám bezplatne poskytne video návody týkajúce sa online marketingu
 • Základy online marketingu a stratégií,
 • SEO – optimalizácia pre vyhľadávače – čo to je, ako funguje,
 • Copywriting – písanie upútavých reklamných článkov, propagačných materiálov,
 • Komunikácia na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, Instagram..),
 • Google AdWords – ako fungujú reklamy vo vyhľadávačoch,
 • Performance marketing.

Vzdelávanie o online marketingu v rámci projektu je výborným prostriedkom naučiť sa niečo nové a užitočné a zlepšiť si tak šance na trhu práce. Celý projekt je pre NEET bezplatný, prepláca sa cestovné do výšky 20€/mesiac.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom