Novinky

Cyklotrasa Veľký Krtíš

Téma:

Niekto si pod slovom oddych predstavuje posteľ, gauč, pobyt vo wellness alebo dovolenku pri mori. Pre iných toto slovo znamená […]

Zdieľať príspevok

Niekto si pod slovom oddych predstavuje posteľ, gauč, pobyt vo wellness alebo dovolenku pri mori. Pre iných toto slovo znamená nejakú aktivitu, či už je to turistika, lyžovanie alebo bicyklovanie. Tento článok zaujme najmä milovníkov poslednej spomenutej aktivity – cyklistov.

Jednou z vízii mesta Veľký Krtíš, s ktorou už dlhšie pracuje, je vybudovanie cyklotrasy. Zvažuje sa získanie finančných prostriedkov z eurofondov, pretože financovanie projektu takéhoto rozsahu je náročné. Mesto sa preto pripravuje na výzvu.

Cyklotrasa je vzhľadom na členitosť terénu mesta v centre nezrealizovateľná a najpravdepodobnejšou možnosťou je prepojenie troch bezprostredne susediacich sídiel – Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Modrý Kameň.

V tomto roku pristúpilo mesto Veľký Krtíš a Modrý Kameň k vypracovaniu projektu cyklotrasy v rámci svojich katastrálnych území a spracovala sa projektová dokumentácia a geometrický plán cyklotrasy.

Vzhľadom na to, že projekt trasy je vedený popri komunikácii II/527 vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a v časti okolo potoka Krtíš, ktorý spravuje Slovenský vodohospodársky podnik, mesto začalo rokovania aj s týmito inštitúciami za účelom súhlasu s navrhovanou trasou cyklochodníka.

Vedenie mesta Veľký Krtíš verí, že oslovená obec a mesto vykonajú kroky k splneniu tejto vízie. Vybudovaním cyklotrasy sa otvoria nové možnosti pre milovníkov aktívneho oddychu a obyvatelia ju môžu využiť aj na dochádzanie do práce na dvoch kolesách s cieľom šetrenia životného prostredia a zlepšenia svojej fyzickej kondície.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom