Novinky

Deň životného prostredia

Téma:

Človek je súčasťou prírody a nemôže bez nej existovať. Vďaka prírode máme čo jesť, piť aj dýchať. Preto by sme si […]

Zdieľať príspevok

Človek je súčasťou prírody a nemôže bez nej existovať. Vďaka prírode máme čo jesť, piť aj dýchať. Preto by sme si mali životné prostredie chrániť a starať sa o neho. Príroda nás ovplyvňuje, ale aj opačne, my ju.

Vo Veľkom Krtíši dňa 6. júna, pri príležitosti Medzinárodného dňa životného prostredia, zamestnanci Mestského úradu a Mestského kultúrneho strediska odložili papiere, vstali od počítačov, nasadili si pracovné rukavice, zobrali farby a štetce a vybrali sa prispieť k skrášleniu mesta. Aj vďaka podnetom od občanov mesta, sa totiž primátor spolu s kolegami z Mestského úradu a Mestského kultúrneho strediska rozhodli, že zrekonštruujú všetky detské ihriska, ktoré to potrebujú. Aby bolo mesto krajšie, vysádzali po meste aj nové kvety. Chceli tak ísť príkladom pre všetkých občanov, aby si formou takéhoto aktívneho prístupu uvedomili, že na čistote v meste má podiel každý jeho obyvateľ.

Primátor, Ing. Dalibor Surkoš, na margo detských ihrísk povedal: „V budúcnosti sa výstavbe detských ihrísk budeme určite venovať. Som totiž veľmi rád, že v našom meste pribúdajú detičky a budem sa im snažiť vytvoriť priestor na hranie.“

Mesto by malo byť čistejšie aj vďaka inštalácii malých smetných košov, ku ktorej dôjde počas aktuálnych rekonštrukcií v meste. Takže všetci neporiadnici, šup šup, smeti do koša a nie na zem.

K tejto aktivite sa vyjadrila aj riaditeľka MsKS Zuzka Braunsteinová: „Problematika ochrany životného prostredia sa bytostne dotýka každého z nás. Nahromadenie problémov v životnom prostredí za posledné desaťročia viedlo aj nás k potrebe šírenia osvety v tejto oblasti. Preto sme oslovili Ekotopfilm, ktorý nám zapožičal filmy s myšlienkou ochrany prírody, ktoré sme premietli viac než 850 deťom ZŠ. Do tried na prvom stupni ZŠ sme odovzdali sety farebných tašiek na triedenie odpadu. Nasledujúci deň sme spolu s kolegami z MsÚ A PVPS natierali a skrášľovali detské ihriská na sídliskách v našom meste a uskutočnili výsadbu záhonu na ul. SNP. Opäť sa raz potvrdilo, že s dobrými kolegami sa dá urobiť kopec užitočnej práce.“

Prosím, zamyslite sa nad tým, ako sa o životné prostredie staráte vy a nezabudnite, že je iba na nás, v akom stave zanecháte prírodu našim deťom.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom