Novinky

Detská olympiáda

Téma:

Dňa 8. júna sa vo Veľkom Krtíši uskutočnila detská olympiáda s mottom „Hýb sa, uč sa a objavuj“. Cieľom tohto olympijského dňa […]

Zdieľať príspevok

Dňa 8. júna sa vo Veľkom Krtíši uskutočnila detská olympiáda s mottom „Hýb sa, uč sa a objavuj“. Cieľom tohto olympijského dňa bolo vybudovanie pozitívneho vzťahu k športu, ktorý je veľmi dôležitý pre zdravý telesný aj duševný rozvoj. Uplatňovaním olympijských symbolov, ceremoniálov a princípov tu bola snaha o stimuláciu detí a mládeže k lepšiemu pochopeniu športu, aby bol uplatňovaný ako prostriedok na dosiahnutie plnohodnotného, čestného, zdravého a aktívneho života.

Deti napríklad pretekali na kolobežkách, prekonávali lezeckú stenu, hádzali loptičkou na cieľ a skákali do diaľky. Olympijského dňa sa zúčastnilo 150 detí, ktoré plnili športové disciplíny s radosťou a snahou získať pre svoju materskú školu putovný pohár.

Celkové poradie:

  1. miesto:  MŠ Poľná – trieda Vševedkov – 25 bodov
  2. miesto: ET na u. SNP – Korytnačky predškoláčky – 22 bodov
  3. miesto : ET na ul. ČA – trieda Usilovných Poznajkov – 18 bodov
  4. miesto: ET na ul. Š. Tučeka – trieda Motýľov – 16 bodov
  5. miesto : ET na ul. P.O.H – Veselé Slniečka – 9 bodov

Záver patril oceňovaniu všetkých víťazov a poďakovaniu všetkým zúčastneným, zamestnancom, ktorí sa podieľali na organizácii tejto veľkej akcie a primátorovi Daliborovi Surkošovi za ceny, diplomy, medaile, ktoré potešili všetkých zúčastnených športovcov.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom