Novinky

Donáška stravy dôchodcom

Téma:

Mesto Veľký Krtíš v rámci pomoci a starostlivosti o dôchodcov ponúka aj možnosť zabezpečenia stravovania. Mesto stravovanie dôchodcov zabezpečuje v školskej jedálni, ktorej je […]

Zdieľať príspevok

Mesto Veľký Krtíš v rámci pomoci a starostlivosti o dôchodcov ponúka aj možnosť zabezpečenia stravovania. Mesto stravovanie dôchodcov zabezpečuje v školskej jedálni, ktorej je zriaďovateľom. Záujemcovia o túto službu môžu chodiť priamo na obedy do školskej jedálne, alebo si obedy odtiaľ odniesť. Ak potrebujú, Mesto im zabezpečí aj samotnú donášku tohto obeda. Výška úhrady za jednu donášku stravy priamo do bytu je 0,50 €.
Cena jedného obeda je 2,36 €. Mesto poskytuje príspevok na stravu starobným dôchodcom nad 62 rokov v závislosti od výšky dôchodku a to výške 35% alebo 20% z celkovej ceny stravného lístka.
Vo Veľkom Krtíši majú dôchodcovia k dispozícii aj denné centrum, tzv. Klub dôchodcov, ktorí im zabezpečuje kultúrne a spoločenské vyžitie. Využiť môžu aj opatrovateľskú službu, ktorú mesto ponúka.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom