Novinky

Dotácie na podporu športu a kultúry pre rok 2018 sú prerozdelené

Téma:

Mesto Veľký Krtíš každoročne vo svojom rozpočte vyčleňuje časť financií aj pre športové kluby a pre kultúru. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu […]

Zdieľať príspevok

Mesto Veľký Krtíš každoročne vo svojom rozpočte vyčleňuje časť financií aj pre športové kluby a pre kultúru. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Veľký Krtíš pre rok 2018 podalo celkom 25 žiadateľov. Všetky žiadosti boli posudzované v súlade so VZN mesta Veľký Krtíš č. 12/2012. Na ich základe Mestské zastupiteľstvo schválilo dotácie vo výške 60.200 €.

Žiadosť o dotáciu podalo celkom 25 subjektov. Najvyššiu dotáciu dostal FC Baník Veľký Krtíš a to v sume 30.000 €. Dotácia vo výške 17.700 € sa rozdelila medzi 12 žiadateľov z oblasti rekreačných a športových služieb. Ide najmä o plavcov, karatistov, volejbalistov, tenistov, ale aj hokejistov či modelárov a bežcov. Zvyšná suma, 12.500 € pokryje časť činností 12 žiadateľov z oblasti ostatných kultúrnych služieb, ako napríklad Slovenský Červený kríž, divadlo Štefana Kvietika alebo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb.

Mesto aj takýmto spôsobom pomáha rôznym klubom, spolkom a organizáciám pôsobiacim na území Veľkého Krtíša.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom