Novinky

MIMORIADNA POMOC PRE RODINY S DEŤMI V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Téma:

Nadácia J&T vyhlasuje grant pre rodiny s deťmi/osamelých rodičov s deťmi, ktorým tak reaguje na vzniknutú situáciu v SR, spôsobenú […]

Zdieľať príspevok

Nadácia J&T vyhlasuje grant pre rodiny s deťmi/osamelých rodičov s deťmi, ktorým tak reaguje na vzniknutú situáciu v SR, spôsobenú opatreniami vlády, ktoré boli vyhlásené v dôsledku hrozby nákazou Covid 19.

Termín: do 20. 5. 2020, alebo do vyčerpania rozpočtu

Predkladanie žiadostí: elektronicky

(online formulár – http://online.nadaciajt.sk/nadace-formulare-sk/ZadostFoCorona.do)

Medzi úspešné projekty bude rozdelená suma 100 000 €.

Cieľ grantu:

  •  podporiť rodiny s deťmi /osamelých rodičov s deťmi, ktorí sa z dôvodu poklesu či straty príjmu, spôsobeného vplyvom súčasných vládnych opatrení, ocitli v ťažkej životnej situácii.

Cieľová skupina:

  •  rodiny s deťmi/osamelí rodičia s deťmi do 15 rokov, s trvalým pobytom na území SR, ktorých celkový mesačný príjem neprekročí v dobe mimoriadnych opatrení čiastku vo výške 750 €.

Poskytnutý príspevok:

  •  jednorazový príspevok maximálne do výšky 550 €, ktorý bude poskytnutý na pomoc s úhradou nájmu, prípadne so splátkou hypotéky na nehnuteľnosť, kde má v súčasnosti rodina bydlisko.

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle:

http://www.nadaciajt.sk/-mimoriadny-grant-v-suvislosti-s-koronavirusom–

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom