Novinky

Na križovatke pri Banskom pamätníku vyrastie nový kruháč

Téma:

Na Zasadnutí mestského zastupiteľstva z 5. septembra 2018 bola schválená posledná investičná akcia veľkých rekonštrukčných prác roku 2018. Je ňou prestavba […]

Zdieľať príspevok

Na Zasadnutí mestského zastupiteľstva z 5. septembra 2018 bola schválená posledná investičná akcia veľkých rekonštrukčných prác roku 2018. Je ňou prestavba priesečnej križovatky ulíc Banícka a Osloboditeľov, známej aj ako križovatka pri čerpacej stanici Shell, (niektorí ju možno poznáte ako križovatka pri Banskom pamätníku) na križovatku okružnú.

Mesto tak vyrieši bezpečnosť na jednom z dvoch kritických dopravných uzloch vo Veľkom Krtíši. Je to možné vďaka tomu, že mesto v nedávnej minulosti odkúpilo, za symbolické 1 euro, cestu od mosta vedúcu až do Malého Krtíša od Vyššieho územného celku.

Tým druhým kritickým dopravným uzlom je tzv. Veľkokrtíšsko-modrokamenská križovatka (križovatka pri AC Bystriansky), ktorá mestu nepatrí. Mesto vlani podniklo iniciatívu na riešenie bezpečnosti aj na tomto úseku. V septembri minulého roka spustilo mesto petíciu za prestavbu križovatky z riadnej na kruhovú. Do petičnej akcie sa zapojilo 2866 občanov mesta Veľký Krtíš. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV), ktorému bola petícia adresovaná, zaslalo svoje stanovisko v januári toho roku. Je v ňom uvedené, že na prestavbu križovatky momentálne v rozpočte Slovenskej správy ciest nie sú peniaze.

Projekt prestavby križovatky pri Banskom pamätníku bol Mestským zastupiteľstvom schválený ešte v roku 2017. Odvtedy úspešne prebehla projektová dokumentácia, verejné obstarávanie a všetky zákonné povinnosti súvisiace s touto investičnou akciou.

Do konca októbra v týchto miestach vyrastie kruhový objazd preto, aby sa tu absolútne zvýšila bezpečnosť všetkých, ktorí budú cez tento úsek prechádzať.“ povedal Ing. Dalibor Surkoš, primátor mesta Veľký Krtíš.

Úsek, kde bude stáť nový kruhový objazd je pre verejnosť uzavretý od 18. septembra. Doprava je odklonená cez miestne komunikácie a cez cesty I/75 a II/75, v zmysle dočasného dopravného značenia.

Pre zamedzenie možných meškaní autobusových spojov, ku ktorým počas prestavby mohlo dôjsť, mesto uplatnilo elegantné riešenie. Medzi ulicami Osloboditeľov a Baníckou bol pre tieto účely vybudovaný krátky koridor, resp. prepojenie tak, aby autobusy mohli prechádzať na autobusovú stanicu po zvyčajnej trase.

Veríme, že aj vďaka tomuto projektu bezpečnosť na miestnych komunikáciách narastie.

Mesto tento projekt financuje z vlastných zdrojov, rozpočet predstavuje sumu 98.179 €. Stavbu realizuje spoločnosť STRABAG s.r.o.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom