Novinky

Nová autobusová stanica vo Veľkom Krtíši

Téma:

Na základe najnovších informácií je jasné, že vo Veľkom Krtíši vyrastie nová autobusová stanica. Krtíšanov táto správa, ktorú zverejnil primátor […]

Zdieľať príspevok

Na základe najnovších informácií je jasné, že vo Veľkom Krtíši vyrastie nová autobusová stanica. Krtíšanov táto správa, ktorú zverejnil primátor mesta na svojej facebookovej stránke koncom minulého týždňa, mimoriadne potešila.

Zdroj: FB stránka Dalibor Surkoš – Primátor

Prevádzkovateľom hlavnej autobusovej stanice vo Veľkom Krtíši (Veľký Krtíš, AS) je Slovenská autobusová doprava Zvolen (SAD Zvolen). Kvôli tomuto faktu mesto zásadne neinvestovalo do jej rekonštrukcie a údržby. Po niekoľkých rokoch jednaní so SAD Zvolen sa vlani veci pohli vpred. V lete minulého roka totiž padlo rozhodnutie, že vo Veľkom Krtíši je nevyhnutné zmeniť nie len vzhľad a funkčnosť súčasnej hlavnej stanice, ale aj jej lokalitu.

SAD Zvolen totiž, na základe svojich štatistík zistila, že tzv. Horné nástupište pri Bille (Veľký Krtíš, Stred) je využívanejšie ako Hlavná stanica vo Veľkom Krtíši. Nová autobusová stanica by tak mala vyrásť na tzv. Hornom nástupišti pri Bille na Lučenskej ulici. Z dostupných informácií vieme, že Dolné nástupište síce bude sanované, ale nástupné miesta budú zachované. Nikto by tak nemal byť rozhodnutím postaviť hlavnú stanicu na Lučenskej ulici ukrátený.

Zdroj: FB stránka Dalibor Surkoš – Primátor

Primátor Dalibor Surkoš vo svojom facebookovom príspevku priznal, že so stavom súčasnej hlavnej stanice nie je spokojný, keď uviedol:

Hovorí sa, že autobusové stanice sú brány do miest. Sú to častokrát prvé miesta, kde prichádzajú turisti do kontaktu s mestom. V našom meste to platí dvojnásobne, keďže nedisponujeme osobnou vlakovou stanicou. Ako primátor, ale aj ako občan nášho mesta, si dobre uvedomujem nereprezentatívnosť našej hlavnej autobusovej stanice – tzv. „Dolného nástupišta“

Celý projekt sa momentálne nachádza vo fáze prípravy. Po projektovej príprave zo strany SAD Zvolen musí dôjsť ku schváleniu projektovej dokumentácie a územného a stavebného povolenia. Potom by už nič nemalo brániť výstavbe novej autobusovej stanice.

Mimoriadne pozitívnou správou je fakt, že náklady spojené s výstavbou novej autobusovej stanice by mala znášať SAD Zvolen.

Vzhľad stanice, riešenie parkovania, výjazdov autobusov a osobných áut, predpokladané začatie a ukončenie prác ako aj ďalšie informácie momentálne nie sú k dispozícií. Ihneď ako bude podoba projektu jasnejšia vám ich radi prinesieme.

Podstatné momentálne je, že Veľký Krtíš už v blízkej budúcnosti čaká rekonštrukcia jednej z jeho významných častí.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom