Novinky

Nová Horička

Téma:

Park Hôrka, alebo ľudovo Horička, je pomerne veľký kus súvislej zelene v centre mesta Veľký Krtíš. Už dlho sa o […]

Zdieľať príspevok

Park Hôrka, alebo ľudovo Horička, je pomerne veľký kus súvislej zelene v centre mesta Veľký Krtíš. Už dlho sa o ňom hovorí, ako o čiernej diere mesta, či mieste, kde sa stretávajú drogovo závislí jednotlivci. V poslednom období sa však na tomto mieste začalo s menšími terénnymi úpravami, ktoré signalizujú veľké zmeny. Čo sa teda s Horičkou deje a na čo sa Krtíšania môžu tešiť? Rozprávali sme sa s primátorom mesta Veľký Krtíš, Ing. Daliborom Surkošom.

 

KV: Už dlhšiu dobu sledujeme menšie terénne úpravy a značenie stromov v parku Hôrka vo Veľkom Krtíši. Čo sa v parku pripravuje?

DS: O obnove parku Hôrka sme uvažovali už dlhé roky, nakoľko ho považujeme za miesto s potenciálom pre trávenie voľného času a priestor, ktorý nám v meste chýba – pre deti, seriorov i teenagerov. Riešiť jeho obnovu čiastkovo by však nemalo význam – najmä z hľadiska možného vandalizmu. Čiže bolo nám jasné, že zmysel bude mať len komplexná obnova – nielen niečo vybudovať, ale žiaľ aj zabezpečiť jeho ochranu a bezpečnosť. Na začiatku tohto volebného obdobia sme si s poslancami predsavzali, že túto myšlienku dotiahneme do finálneho konca. Bol vypracovaný projekt “Obnova parku Hôrka”, ktorý rieši komplexne obnovu celého parku. Len je to celé trošku zdĺhavejšie, ako sme si predstavovali. Začalo sa dendrologickým posudkom, čo znamená, že bol posúdený zdravotný stav stromov v parku. Na základe neho bol uskutočnený výrub poškodených a nevhodných stromov. O výrube rozhodoval Okresný úrad životného prostredia. Keďže realizácii musí predchádzať verejné obstarávanie, museli sme zrealizovať aj to.

 

KV: O realizácii tohto projektu sa hovorilo už dávnejšie. Čo spôsobilo jeho zdržanie a kedy by sa malo začať s prácami?

DS: Nakoľko ide o finančne náročný projekt, na obnovu sme chceli využiť aj prostriedky z rôznych projektov. V rámci akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš sme videli možnosť, získať prostriedky aj na tento účel. Na výjazdovom zasadnutí vlády vo VK bol akčný plán okresu VK schválený a jeho súčasťou bola aj naša Hôrka.To bolo ešte v auguste 2016. Všetky administratívne úkony sú tak náročné a zdĺhavé, že napriek našim mnohým urgenciám došlo k schváleniu projektu až tento mesiac. Čakáme teda na zaslanie zmluvy s Úradom vlády SR a následne po jej podpise prebehne kontrola už zrealizovaného verejného obstarávania a potom už môžu začať samotné práce. Čiže my sme už pripravení, len momentálne zasa čakáme…. Podľa informácií z Úradu vlády na projekte intenzívne pracujú a veríme, že s prácami budeme môcť začať čo najskôr.

 

KV: Na čo sa v parku Hôrka môžeme tešiť?

DS: V rámci parku budú vytvorené jednotlivé zóny, ako detský svet, relaxačné plochy, multifunkčné ihrisko, lezecká stena, aby park slúžil širokej verejnosti rôznej vekovej kategórie. Súčasťou bude samozrejme aj vybudovanie hlavnej pešej komunikácie, osvetlenia a už spomínané zabezpečenie ochrany – oplotenie a kamerový systém… A na záver budú realizované sadové úpravy – vysadenie nových stromov a kríkov.

 

KV: Do kedy by mali byť práce ukončené?

DS: Dúfam, že s  prácami začneme čím skôr a ak všetko dobre pôjde, tak tento náš plánovaný projekt budeme môcť aj ukončiť do jesene tohto roka, keďže práce v zimnom období už zasa nie sú možné. V prípade že zrekonštruovaný park bude občanmi mesta vnímaná pozitívne a budú v ňom tráviť čas, tak by jeho obnova mohla pokračovať aj ďalšou etapou doplnenia priestoru pre cyklistov a U rampa.

 

Nevieme ako vy, ale my sa na tento mega projekt tešíme a veríme, že z čiernej diery nášho mesta sa ešte tento rok stane miesto, na ktoré budeme všetci právom hrdí.

 

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom