Novinky

Nové parkovisko na cintoríne

Téma:

Prvé novembrové dni zapĺňajú cintoríny po celom Slovensku. Ľudia navštevujú hroby svojich blízkych. Ani vo Veľkom Krtíši tomu nebolo ináč. […]

Zdieľať príspevok

Prvé novembrové dni zapĺňajú cintoríny po celom Slovensku. Ľudia navštevujú hroby svojich blízkych. Ani vo Veľkom Krtíši tomu nebolo ináč. Ľudia si prišli uctiť pamiatku tých, ktorí tu už žiaľbohu medzi nami nie sú. Horiace sviečky, kvety a vence, toto všetko dotváralo atmosféru Sviatku všetkých svätých.

Veľkokrtíšsky cintorín ponúkol jeho návštevníkom tento rok zrekonštruované a z časti aj novovybudované parkovacie miesta.

Mesto situáciu s parkovaním chcelo riešiť už dávnejšie. Problémom však boli pozemky v danom území. Tie neboli vysporiadané, nakoľko časť pozemkov bola vo vlastníctve štátu.  Po majetkovo-právnom vysporiadaní mesto minulý rok dostalo pozemky do svojho vlastníctva a začalo riešiť vypracovanie projektu parkoviska pri cintoríne. Vyhlásilo sa verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby .

Po schválení zmluvného vzťahu Mestským zastupiteľstvom s víťazným uchádzačom sa začali práce na projekte. Dnes parkovisko pri cintoríne ponúka 61 parkovacích miest. Odvodnila sa celá jeho plocha. Pozdĺž celého parkoviska je vybudovaný chodník pre peších. Na zachytávanie dažďových vôd bolo vybudované jazierko. Zrekonštruovala sa aj prístupová komunikácia k samotnému cintorínu.

„Som rád, že sa nám to podarilo ešte pred sviatkami. Verím, že nové parkovisko uľahčí parkovanie všetkým návštevníkom cintorína a že sa zvýši bezpečnosť premávky na priľahlých komunikáciách, kde sa zvyklo parkovať v minulosti,“ dodáva primátor mesta, Ing. Dalibor Surkoš.

Problém s parkovaním tu bol najmä počas smútočných obradov a v čase sviatkov všetkých svätých. Vtedy tu väčšinou pomáhali aj hliadky Mestskej polície.

„Nové parkovisko pri mestskom cintoríne určite prinesie jeho návštevníkom kvalitné a pohodlné parkovanie s motorovými vozidlami. Už aj z pohľadu Mestskej polície môžeme výstavbu tohto parkoviska hodnotiť ako prínos pre odľahčenie hliadkovej služby, nakoľko vždy pri väčších pohreboch či iných akciách bolo potrebné zabezpečovať BPCP ( bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) a usmerňovať vodičov motorových vozidiel pri provizórnom parkovaní na trávnatej ploche,“ hovorí kpt. Ing. Igor Sanda, náčelník MsP.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom