Novinky

Okresná výtvarná súťaž Graffiti 2019

Téma:

Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši v spolupráci s Mestom Veľký Krtíš organizuje XII. ročník okresnej výtvarnej súťaže Graffiti 2019. […]

Zdieľať príspevok

Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši v spolupráci s Mestom Veľký Krtíš organizuje XII. ročník okresnej výtvarnej súťaže Graffiti 2019. Téma súťaže je MENO OBĽÚBENÉHO FILMOVÉHO ALEBO KNIŽNÉHO HRDINU.

V živote každého z nás sa objavila filmová postava alebo literárny hrdina, ktorý vystupoval v živote detí a dospelých, ako ľudský vzor alebo idol. Mať takýto idol je veľmi dôležité. Skoro tak dôležité ako vedieť snívať. Knižné alebo filmové vzory nás formujú, motivujú, inšpirujú pri dosahovaní cieľov a prekonávaní prekážok. Svoje sny si vieme vďaka nim nie len predstaviť, ale aj splniť.

Cieľom súťaže je podporiť prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, rozvíjať bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, podnecovať zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností. Dôraz klásť na návyky a zručnosti pri používaní písma. Využiť didaktický význam písma pri riešení výtvarno-dekoratívnych a kompozičných problémov.

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ, CVČ a stredných škôl zaradení do nasledovných
kategórií:
1. kategória: 9 – 11 rokov;
2. kategória: 12 – 15 rokov;
3. kategória: 16 – 18 rokov.

Prijímajú sa práce vyhotovené vo výtvarných technikách: kresba, maľba, kombinované techniky…

Súťažné práce musia byť označené menom a priezviskom autora, názvom práce, vekom autora, adresou školy a menom pedagóga. Uzávierka súťaže je 17. mája 2019. Súťažné práce posúdi odborná porota 20. mája 2019. Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy sa uskutoční 3. júna 2019 o 14:30 hod. v koncertnej sále ZUŠ Veľký Krtíš.

Práce posielajte na adresu:

ZUŠ Veľký Krtíš
Poľná 1
990 01 Veľký Krtíš

Aj tento ročník budú súťažiaci odmenený tričkami s logom súťaže Graffiti a vecnými cenami.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom