Novinky

OTVÁRANIE ŠKÔL A ŠKÔLOK VO VEĽKOM KRTÍŠI

Téma:

Mesto Veľký Krtíš v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení oznamuje rodičom, že na základe uvoľňovania preventívnych opatrení plánuje v meste Veľký Krtíš otvorenie Materskej […]

Zdieľať príspevok

Mesto Veľký Krtíš v spolupráci s riaditeľmi škôl a školských zariadení oznamuje rodičom, že na základe uvoľňovania preventívnych opatrení plánuje v meste Veľký Krtíš otvorenie Materskej školy, Základných škôl pre 1. až 5. ročník a Základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania od 1. júna 2020.

zsahsvk.eu
Základná škola A.H.Škultétyho

Účasť detí a žiakov na vyučovaní je dobrovoľná a vzhľadom na preventívne bezpečnostné opatrenia, priestorové a personálne možnosti bude kapacita jednotlivých škôl a školských zariadení obmedzená.

Pri umiestňovaní detí a žiakov budú uprednostňované deti pracujúcich rodičov, predovšetkým v prvej línii – zdravotníkov, hasičov, policajtov, vojakov a pod.

Svoj záujem o umiestnenie dieťaťa do školy je potrebné nahlásiť podľa pokynov jednotlivých škôl najneskôr do piatka 22.05.2020.

Bližšie informácie poskytne rodičom každá škola.


Riaditeľstvo Materskej školy, Poľná 2 vo Veľkom Krtíši, oznamuje zákonným zástupcom detí , ktoré navštevovali materskú školu pred prerušením prevádzky v dôsledku COVID-19, že prevádzka materskej školy bude obnovená od 01.06.2020. Doba prevádzky bude upravená až do odvolania v čase od 06:30 hod. – do 15:30 hod. s najvyšším počtom 15 detí v skupine.

Materská škola-Ul.Poľná
Materská škola ul. Poľná

Je potrebné, aby zákonný zástupcovia svoj záujem o návštevu dieťaťa v materskej škole nahlásili formou SMS na tel. čísla ich triednych učiteliek do zajtra t.j. 22.05.2020.

Tak ako pri účasti na vyučovaní na ZŠ, aj v materských školách vzhľadom na kapacitné a personálne podmienky  materskej školy, budú prednostne umiestňované deti podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí Ministerstva školstva: deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, deti pedagogických pracovníkov a deti, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Zákonní zástupcovia detí, ktoré budú umiestnené do materskej školy, budú informovaní telefonicky, najneskôr do 27.05.2020.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom