Novinky

Rozhovor s manažérkou projektu SAM Automotive

Téma:

Pracovné príležitosti v okrese Veľký Krtíš pribúdajú. Podľa najnovších informácií sa miera evidovanej nezamestnanosti v okrese znížila z 18 percent na 8,32 percenta […]

Zdieľať príspevok

Pracovné príležitosti v okrese Veľký Krtíš pribúdajú. Podľa najnovších informácií sa miera evidovanej nezamestnanosti v okrese znížila z 18 percent na 8,32 percenta a mesto Veľký Krtíš sa dokonca dostalo na celoslovenskú úroveň 5,5 percenta. Na tomto pozitívnom trende má svoj veľký podiel aj príliv investorov do okresu. V súčasnosti je asi najskloňovanejším menom investora nemecký SAM Automotive, ktorý by mal v dohľadnej dobe zamestnať okolo 800 ľudí. V akej fáze sa investičný projekt nachádza? Aké pracovné pozície budú obsadzované? Aká bude platová politika spoločnosti? Toto všetko a množstvo ďalšieho sa dozviete v rozhovore s projektovou manažérkou pre projekt SAM Automotive, JUDr. Mariannou Simonidesovou zo spoločnosti Wesconi s.r.o.

 

Red.: V akej fáze sa momentálne nachádza investičný projekt SAM Automotiv vo Veľkom Krtíši?

MS: Momentálne sa pripravujú priestory v starom areály LIAZ a čoskoro by mala prebehnúť aj kolaudácia. V najbližších týždňoch by malo taktiež padnúť rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci  pre tento projekt z Ministerstva hospodárstva SR.

 

Red.: Aké pozície plánujete obsadzovať? Aký podiel budú mať jednotlivé pozície na celkovom počte zamestnancov krtíšskej výroby?

MS: Manuálna výroba a niektoré komplikovanejšie procesy si budú vyžadovať pracovnú silu disponujúcu technickým vzdelaním. Obsadzované teda budú rôzne základné výrobné pozície, cez vedúcich výrobných pracovníkov, manažérov kvality a administratívnych pracovníkov. Z plánovaného počtu 800 zamestnancov bude približne 600 zamestnancov priamo vo výrobe.

 

Red.: Aká je platová politika spoločnosti? Plánujete potenciálnych zamestnancov motivovať vyššími platmi, resp. inými benefitmi, ako ponúka konkurencia v priemyselnom parku mesta Veľký Krtíš?

MS: Všetky informácie k platobným podmienkam boli a budú uchádzačom o zamestnanie poskytnuté priamo na osobných pracovných pohovoroch. Spoločnosť SAM Automotive sa však bude snažiť pre svojich zamestnancov poskytnúť férové podmienky.

 

Red.: Prebiehajú momentálne nábory zamestnancov?

Čo sa týka výberových procesov, tak v týchto dňoch prebiehalo druhé kolo výberových konaní. Môžeme však konštatovať, že nás veľmi pozitívne prekvapil obrovský záujem ľudí pracovať pre závod SAM Automotive vo Veľkom Krtíši.

 

Red.: Kde všade zverejňujete ponuky na zamestnanie?

MS: Výberové konanie bolo realizované spolu s miestnym Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, kde boli zverejnené aj konkrétne pozície. Taktiež niektoré pracovné ponuky boli inzerované na portáli Profesia alebo sociálnej sieti LinkedIn. Spoluprácu nám ponúkol aj Mestský úrad Veľký Krtíš, ktorý zverejnil informácie o tomto projekte a možnosti podania žiadosti o zamestnanie. Avšak môžeme povedať, že veľa záujemcov o prácu v novom závode, poslalo žiadosti o zamestnanie nezávisle od vypísaných ponúk a reagovali na správy v médiách.

 

Red.: Plánujete vykonávať rekvalifikáciu zamestnancov?

MS: Časť nových zamestnancov bude odborne zaškolená v materskej spoločnosti v Nemecku.

 

Red.: Do kedy plánujete obsadiť všetky pracovné pozície? Ak môžete, viete nám aj uviesť, ako budete s obsadzovaním pracovných pozícií postupovať nasledujúce roky?

Investícia Slovensku a okresu Veľký Krtíš prinesie približne 800 nových pracovných miest, pričom v tomto roku je plánované zamestnať okolo 150 ľudí. Ďalší nábor zamestnancov sa bude realizovať postupne až do roku 2022.

 

Red.: Čo bude v závode SAM Automotive predmetom výroby?

MS: Nový závod vo Veľkom Krtíši bude zameraný na výrobu hliníkových dverových líšt a  strešných nosičov pre automobily. Medzi odberateľov slovenského závodu budú patriť predovšetkým spoločnosti VW Slovakia, Audi a Mercedes Benz Maďarsko.

 

Red.: Prečo sa spoločnosť rozhodla práve pre mesto Veľký Krtíš?

MS: Spoločnosť SAM Automotive pri svojom rozhodovaní zvažovala viacero krajín a nakoniec sa rozhodla pre Slovensko.  Jedným z rozhodujúcich faktorov bolo nakoniec aj veľmi dobré postavenie Slovenska v automobilovom priemysle. Následne bolo vybrané mesto Veľký Krtíš, a to z dôvodu voľnej pracovnej sily, dobrej infraštruktúry a dostupnosti k odberateľom.

 

 

Projekt už od počiatočných krokov  zastrešuje tím expertov konzultačnej a projektovej spoločnosti Wesconi s.r.o. z Banskej Bystrice, ktorá pre SAM Automotive vytvorila aj prvotnú analýzu trhu a ponúkla vhodné lokality pre vznik výrobného závodu. Marianna Simonidesová je vo firme Wesconi zodpovedná za oblasť Greenfield/Brownfield a zároveň je projektovou manažérkou pre projekt SAM Automotive.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom