Novinky

Slávnostná akadémia Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho

Téma:

Dnes, 28.6.2018 sa v slávnostnej atmosfére stretnú žiaci, učitelia gymnázia a ich hostia na Slávnostnej akadémii Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom […]

Zdieľať príspevok

Dnes, 28.6.2018 sa v slávnostnej atmosfére stretnú žiaci, učitelia gymnázia a ich hostia na Slávnostnej akadémii Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Je to už tradičné podujatie, na ktorom riaditeľ školy zhodnotí priebeh práve končiaceho školského roku a ocení najúspešnejších žiakov a študentov školy. A odmenených bude tento rok naozaj dosť, veď žiaci školy získali mnohé dobré umiestnenia v krajských i celoslovenských kolách predmetových olympiád a v  iných celoslovenských súťažiach.

Ako prvé budú udelené pochvaly riaditeľom školy žiakom, ktorí získali ocenenia na krajských kolách vedomostných  a športových súťaží.

Nasledovať bude odovzdanie plakiet Osobnosť triedy. Tieto ocenenia získavajú žiaci, ktorí vynikajú v štúdiu, ale zároveň sú volení aj spolužiakmi v triede. Plaketou  za najlepšieho športovca roku bude ocenený aj žiak, ktorý dosiahol v školskom roku 2017/2018 najväčšie športové úspechy.

Na základe výberu komisie Spoločnosti A. H. Škultétyho odovzdá jej zástupca ocenenia Pamätný list Spoločnosti A. H. Škultétyho a Medailu Spoločnosti A. H. Škultétyho  žiakom, ktorí dosiahli úspechy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

Nakoniec prichádzajú na rad najvyššie ocenenia: Finančná odmena za úspechy počas štúdia alebo v danom školskom roku a Finančná odmena za najväčší úspech v danom školskom roku.

Najočakávanejším okamihom je odovzdanie  najhodnotnejšieho ocenenia – Ceny primátora pre najlepšieho absolventa maturitného ročníka.

Program Slávnostnej akadémie je doplnený krátkymi kultúrnymi vstupmi – umelecký prednes, sólové aj skupinové vystúpenia v hre na  hudobných nástrojoch, spev a tanečné čísla. Celý program pripravujú študenti nášho gymnázia.

Slávnostná akadémia Gymnázia A. H. Škultétyho je dôstojnou bodkou za práve končiacim školským rokom 2017/2018.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom