Novinky

Veľký Krtíš opäť o čosi krajší. Toto všetko nás čaká

Téma:

Viacerí ste určite zaregistrovali práve prebiehajúce práce vo veľkej časti mesta Veľký Krtíš. Ide o investičné aktivity, ktoré boli schválené na […]

Zdieľať príspevok

Viacerí ste určite zaregistrovali práve prebiehajúce práce vo veľkej časti mesta Veľký Krtíš. Ide o investičné aktivity, ktoré boli schválené na ostatných zasadnutiach Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši a budú mať väčší, či menší dopad na každého z nás.

Primátor mesta Ing. Dalibor Surkoš na svojej stránke tento týždeň zverejnil súhrn prác, ktoré už boli zrealizované:

 • kontajnerové státie na ul. Venevská a M.R. Štefánika
 • chodník ul. P.O.Hviezdoslava
 • prepojovací chodník ul. Lučenská
 • odvodnenie za bytovým domom na ul. Píseckej
 • rozšírenie komunikácie na ul. Boženy Němcovej
 • prepojovací chodník na IBV (Družobná – Dúbravská)
 • parkovisko na ul. Venevskej

„Som rád, že sa nám aj v tejto komplikovanej a ťažko predvídateľnej situácii darí realizovať viacero veľkých ale aj menších investičných aktivít a robiť tak naše mesto krajším a lepším pre život.“ Napísal primátor.

Týmto však práce nekončia. Aj aktuálne prebiehajú práce, ktoré by mali byť ukončené do konca septembra.

 • A.H.Škultétyho 2 – 12 – obnova živičného krytu vozoviek, chodníka a úprava odvodnenia
 • ZŠ J.A.Komenského – chodník od školskej jedálne po pavilón II
 • Za parkom – úprava povrchu prístupovej komunikácie k Okresnému archívu a k RD
 • Písecká 6 – 12 – odvodnenie plôch za bytovým domov
 • Banícka – úprava parkovísk pri Okresnej prokuratúre
 • Pálovická cesta – obnova živičného krytu komunikácie II. radu garáží
 • Za parkom – úprava prepojovacieho chodníka na A.H.Škultétyho a spevnenie oporného múru
 • Písecká 2 – 4 – rekonštrukcia parkoviska
 • Banícka – Obnova živičného krytu parkoviska pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Lokálne vysprávky poškodených vozoviek MK (Banícka, I.Madácha, J.Kráľa).

Som rád, že aj napriek kríze sa nám darí postupne zveľaďovať naše mesto. Vďaka patrí aj občanom, ktorí s podnetmi chodia za nami poslancami, aj na základe nich realizujeme viacero prác. Osobne ma mrzí, že v tomto volebnom období nebudeme opravovať bočné komunikácie na Vinohradníckej ulici. Je to ale logický dôsledok opráv, ktoré na tomto úseku plánuje na základe situácie s plynovodným potrubím SPP. Verím, že v ďalšom období sa nám to určite podarí.“ Povedal Mgr. Martin Čapliar, poslanec MsZ vo Veľkom Krtíši.

Po podnetoch občanov z ul. Lučenskej som riešil asfaltovanie pred blokom 79-91, taktiež ma oslovili občania ohľadom opravy cesty na Palovickej ceste, kde sa koncom týždňa ide asfaltovať, taktiež som riešil rekonštrukciu chodníka na ul. P.O.H. 45-49 a rekonštrukciu parkoviska P.O.H. 14-16 + úprava kontajnerového státia, a taktiež ma oslovili občania, ktorým deti chodia do MS na ul. Červenej armády o vytvorenie prechodu pre chodcov z ul. Červenej armády na ul. L. Štúra, ktorý práve dnes začali robiť.“ Dodal Mgr. Peter Plavec, poslanec MsZ vo Veľkom Krtíši.

Stavebné práce realizuje na základe verejného obstarávania spoločnosť STRABAG s.r.o. Mesto za nové cesty, chodníky a parkoviská zaplatí 210.871,18 EUR s DPH.

To však stále nie je všetko, o ďalších prácach, ktoré aj momentálne prebiehajú Vás budeme informovať v nasledujúcom článku.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom