Novinky

Wifi pre Teba vo Veľkom Krtíši

Téma:

V nedávno publikovanom článku ste sa mohli dočítať o plánoch mesta Veľký Krtíš vybudovať systém na zachytávanie dažďovej vody so snahou […]

Zdieľať príspevok

V nedávno publikovanom článku ste sa mohli dočítať o plánoch mesta Veľký Krtíš vybudovať systém na zachytávanie dažďovej vody so snahou priblížiť sa k titulu „ekologické“ a „SMART“ mesto. V rámci „SMART“ je to jeden z viacerých krokov, ktoré sa v meste chystajú.

Mesto Veľký Krtíš sa vybralo cestou inovácií a modernizácií. Má snahu sa rozvíjať v súlade so súčasnými trendami. Dôkazom je aj schválená žiadosť Mestským zastupiteľstvom o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci projektu „WIFI pre Teba vo Veľkom Krtíši“.

Výzva na predloženie žiadostí o NFP na podporu „WIFI pre Teba“ bola vyhlásená Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Predmetom je podpora budovania bezplatných WIFI sietí na verejných priestranstvách. Podpora zahŕňa NFP v maximálnej výške 15 000 eur. Mesto prispeje vlastnými zdrojmi vo výške 5 % z celkových výdavkov (čiže maximálne 750 eur).

Vďaka tomuto projektu sa onedlho na verejných miestach vo Veľkom Krtíši budú môcť obyvatelia a návštevníci tešiť na  bezplatné verejné WIFI siete. Je to skvelá správa pre každého, kto si nevie predstaviť svoj deň bez surfovania na vlnách internetu. Príjemné surfovanie Veľký Krtíš!

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom