Novinky

Čo s futbalom na Slovensku?

Téma:

Situácia v uplynulých dňoch ma prinútila a zároveň podporila v tom, aby som prezentoval ako ťažko sa robí futbal na Slovensku, v regióne bez […]

Zdieľať príspevok

Situácia v uplynulých dňoch ma prinútila a zároveň podporila v tom, aby som prezentoval ako ťažko sa robí futbal na Slovensku, v regióne bez podpory oblastných, krajských futbalových zväzov a slovenského futbalového zväzu. Kým som bol iba hráč nevnímal som množstvo veci okolo fungovania a starostlivosti o futbalové mužstvo, avšak akonáhle som sa stal aj z časti funkcionár a jeden z tých, ktorí sme si povedali že nenecháme padnúť Krtíšsky futbal na samé dno, oči sa mi otvorili. Už teraz viem prečo futbal zaniká, prečo nemáme dostatočné množstvo futbalových klubov v jednotlivých súťažiach okresu, prečo ľudia, ktorí to robili ako funkcionári si povedia nikdy viac, prečo nevieme nájsť sponzorov na podporu tohto najmasovejšieho športu na svete. A v druhom rade aby som prezentoval kritikom, mudrcom a neznalcom nášho klubu koľko finančných prostriedkov a úsilia potrebujeme, aby sme to dokázali všetko zastrešiť a čo nám na oplátku za to futbalový zväz poskytuje.

Dušan Drienovský, hráč a funkcionár MFK Baník Veľký Krtíš.

MFK Baník Veľký Krtíš v súčasnosti zastrešuje resp. sa stará o 5 mužstiev prihlásených v jednotlivých súťažiach SFZ. Okrem toho máme dve kategórie detí, ktoré ešte súťažne futbal nehrávajú, dokopy je to cca 150 hráčov. Ak spočítam finančné prostriedky, ktoré potrebujeme na pokrytie iba štartu mužstiev v jednotlivých súťažiach cca 1.000,- EUR, dopravy mužstiev na zápasy 8.000,- EUR, vyplatenie mesačných zberných faktúr SFZ (poplatky SFZ, rozhodcovia, delegáti, členské príspevky, prestupy a hosťovania) 10.000,- EUR konečná suma sa pohybuje za náš klub na úrovni cca 19.000,- EUR to je len to, aby sme odohrali, zúčastnili sa majstrovských zápasov počas jednej sezóny, nepočítam do toho ďalšie výdavky v súvislosti so zabezpečením chodu mužstva, zabezpečenia tréningového procesu tréningovými pomôckami atď. Na oplátku nám SFZ poskytne počas jednej sezóny cca 600,- EUR za účasť mládežníckych mužstiev v jednotlivých súťažiach a cca 2.000,- EUR v bodoch, za ktoré si môžeme nakúpiť rôzne veci v predraženom e-shope SFZ. Kde mám nájsť finančné prostriedky pre trénerov, ktorí pomaly viac času venujú výchove hráčov a trávia čas na ihrisku na úkor svojich rodín? SFZ platí trénerov bohatým profesionálnym klubom, ktorí majú zriadené akadémie alebo UTM a amatéri starajte sa. Pýtam sa, ako veľmi sa oplatí robiť amatérsky futbal v týchto podmienkach? Ako máme zabezpečiť účasť mužstiev v súťažiach? Máme zrušiť mládežníčke mužstvá a vyhnať deti z ihriska? Bez pomoci mesta Veľký Krtíš, pár sponzorov a ochotných rodičov by sme to nedokázali.       

V priebehu mesiaca september bola vyhlásená 3 výzva Slovenského futbalového zväzu v rámci projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 pre rozvoj mládežníckeho futbalu. Tak ako množstvo iných futbalových klubov aj my sme využili možnosť sa zapojiť a predložili sme projekt v hodnote cca 45.000,- EUR (so spoluúčasťou mesta Veľký Krtíš) na rekonštrukciu našej 50 ročnej tribúny (zatekanie, obnova sanity, mládežníckych šatní, vzhľadu budovy,… ). Strávili sme nad tým asi 2 týždne, kým sme projekt so všetkými potrebnými dokumentáciami vypracovali. Po zasadnutí výkonného výboru SFZ dňa 5.11.2019 sme dostali odpoveď, že žiaľ náš projekt pre nedostatok finančných prostriedkov nepodporia. V rámci okresu sa rozhodli podporiť projekty futbalových mužstiev Príbeliec, Čeboviec, Bátorovej a Balogu nad Ipľom. S úctou a rešpektom k ním ani jeden z nich nemá toľko mládežníckych mužstiev ako my. Pýtam sa čo bolo kritériom pri posudzovaní rozdelenia finančných prostriedkov, keď samotný projekt už v názve hovorí o rozvoji mládežníckeho futbalu a klub s najväčším počtom mládežníckych mužstiev, ktoré sa dlhé roky stará o mládež z celého okresu nedostane nič. Len pre obraz MFK Baník Veľký Krtíš má mládežníčke družstvá (súťažné U19 – 4. liga, U15 – 2. liga, U13 – 2. liga, U11 – 6. liga, nesúťažné U9, U7), naopak mužstvá s prideleným finančným príspevkom Čebovce (U19 – 4. liga, U15 – 6. liga), Bátorová (U15 – 6. liga), Príbelce (U19 – 5. liga, U11 – 6. liga), Balog nad Ipľom (U11 – 6. liga), niektoré mládežníčke mužstvá uvedených futbalových mužstiev boli založené len tento rok ako jedna z podmienok účasti ich „A“ mužstiev dospelých v regionálnych súťažiach. Znovu sa pýtam, pán Paršo, predseda SsFZ a pán Bacsa, predseda ObFZ, čo bolo kritériom pridelenia finančných prostriedkov uvedeným mužstvám? Aké kritérium sme nesplnili my? Na to si asi každý nájde svoju odpoveď. Je zaujímavé a zároveň pre mňa osobne smutné, že predseda oblastného futbalového zväzu, pán Bacsa, žijúci v meste Veľký Krtíš, nepodporil náš ako jediný projekt. Dlhodobo futbalovo okres Veľký Krtíš upadá a je to aj vizitkou vedenia a fungovania oblastného futbalového zväzu vo Veľkom Krtíši, ktorí nemajú absolútnu znalosť o fungovaní jednotlivých futbalových mužstiev okresu Veľký Krtíš.

Marcel Dohnálek a jeho zverenci.

Nemáme politickú podporu, ako niektoré kluby v okrese, nemáme toľko finančných prostriedkov, ako niektoré kluby v okrese, nemáme možnosť vytvorenia pracovných miest pre hráčov, ako niektoré kluby v okrese, ale máme vieru v to, že sa to dá robiť aj bez všetkých týchto faktorov. Máme silu, vôľu a úsilie pracovať v klube, v ktorom sme vyrástli a na ktorom nám záleží. V neposlednom rade máme skvelých rodičov, ktorí aj napriek svojím pracovným povinnostiam, nosia svoje detičky každý deň na tréningy a na zápasy. Bez nich by budúcnosť klubu neexistovala.

Týmto celým by sme chceli poukázať na to, že klub ktorý sa stará o výchovu futbalovej mládeže v počte, ako to už bolo v článku vyššie uvedené (suverénne najviac v celom veľkokrtíšskom okrese) z finančných prostriedkov plynúcich z výzvy SFZ, určených pre náš región nedostane ani euro, pričom iné kluby z nášho regiónu, ktoré majú ledva jedno resp. dve mládežnícke mužstvá, a aj to pospájané, finančné prostriedky dostanú. Kde je tu spravodlivosť resp. proporcionalita? V predmetnej výzve na ktorú poukazujeme bolo okrem iného deklarované, že  do projektu sa môžu zapojiť aj uchádzači, ktorí už boli v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017 – 2019 podporení pod podmienkou, že majú v súťažiach SFZ, RFZ a OBFZ minimálne 3 mládežnícke družstvá v aktuálnej sezóne. Náš klub v minulosti podporený nebol, podmienku mládežníckych družstiev spĺňa aj nad rámec a pritom z výzvy podporený nebol.  Pozrel sa niekto na splnenie podmienok pri iných kluboch? Podľa akých kritérií sa financie prerozdeľujú? Má byť rozhodujúce, či klub s prepáčením za výraz „lezie príslušným funkcionárom do zadku“, alebo pracuje dlhodobo s mládežou, aby mal futbal do budúcnosti vôbec kto hrať?

Tieto otázky dávame na verejnú diskusiu a vyzývame aj ostatné kluby, ktoré sú v obdobnej situácii, aby sa zapojili do diskusie na túto tému. My tvrdíme, že finančné prostriedky, ktoré sú určené na vytváranie podmienok pre športovú činnosť mládeže, by mali ísť prednostne a vo väčšej miere tam, kde sa dlhodobo pracuje s mládežou vo viacerých vekových kategóriách, aby bola zabezpečená kontinuita vo futbale na Slovensku. Veď práve malé vidiecke kluby boli vždy na Slovensku zásobárňou pre najvyššie klubové súťaže a reprezentáciu. Skutočnosť? Klub v okrese Veľký Krtíš, ktorý má najväčšiu mládežnícku základňu (pričom netvrdíme, že iné kluby s mládežou nepracujú) nedostane zo zväzu žiadnu podporu. Aj napriek tomu odkazujeme všetkým kompetentným osobám, že my nebudeme nikomu nabiehať, budeme ďalej tvrdo pracovať a hrať podľa pravidiel. Na záver chceme uviesť, že aj napriek  tejto situácii,  náš klub ročne vychová niekoľko mladých futbalistov, ktorí odchádzajú do vyšších a najvyšších mládežníckych súťaží, kde sa rozhodne nestratia. To je naše vysvedčenie. Ale do kedy to bude stačiť?!

S úctou,

výbor  MFK Baník Veľký Krtíš.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“1″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_slideshow“ gallery_width=“600″ gallery_height=“400″ cycle_effect=“fade“ cycle_interval=“10″ show_thumbnail_link=“1″ thumbnail_link_text=“[Ukázat náhľady]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″] 

 

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom