Novinky

Literárno-výtvarna súťaž

Téma:

Centrum voľného času v spolupráci s mestom Veľký Krtíš a Mestským kultúrnym strediskom vyhlasujú k 50. výročiu vzniku mesta a […]

Zdieľať príspevok

Centrum voľného času v spolupráci s mestom Veľký Krtíš a Mestským kultúrnym strediskom vyhlasujú k 50. výročiu vzniku mesta a okresu literárnu a výtvarnu súťaž. Témou tejto súťaže je „Naše mesto“. So svojou vlastnou tvorbou sa môžu prihlásiť žiaci ZŠ, ZUŠ, CVČ a SŠ.

Literárne diela môžu byť ako prozaické (poviedky, povesti, rozprávky, a.j.), tak aj poetické. Táto práca musí byť v slovenskom jazyku o rozsahu maximálne 2 strany A4.

Výtvarné práce môžu byť vyhotovené ľubovoľnou plošnou výtvarnou technikou, ako je kresba, maľba, grafika, koláž ale aj počítačová grafika. Nezrolované, neskladané, nepaspartované práce v maximálnom formáte A1.

Aby bola práca zaradená do súťaže, musí obsahovať: názov, meno a priezvisko autora, kategóriu, vek autora, adresu školy a meno pedagóga. U literárnej práce ešte žáner a u výtvarnej techniku jej vyhotovenia.

Kategórie:

  1. kategória žiaci 1. – 4. ročníka základných škôl , žiaci centra voľného času a základnej umeleckej školy vo veku 7 – 10 rokov, žiaci ŠZŠ;
  2. kategória žiaci 5. – 6. ročníka základných škôl a prímy (1. ročníka) osemročných gymnázií, žiaci centra voľného času a  základnej umeleckej školy vo veku 10 – 12 rokov, žiaci ŠZŠ;
  3. kategória žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl a sekundy, tercie, kvarty (2. – 4. ročníka) osemročných gymnázií, žiaci centra voľného času a  základnej umeleckej školy vo veku 12 – 15 rokov, žiaci ŠZŠ;
  4. kategória žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií.

Súťažné práce posielajte do 15. júna na adresu: Centrum voľného času, P. O. Hviezdoslava 51, 99001 Veľký Krtíš. Práce následne posúdi odborná porota a k nahliadnutiu budú širokej verejnosti počas osláv 50. výročia mesta.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom