Novinky

Potravinová pomoc Veľký Krtíš

Téma:

Slovenský Červený kríž v spolupráci s mestom Veľký Krtíš dnes, 19.9. o 8:00 hod. uskutočnil distribúciu potravinových balíkov v rámci […]

Zdieľať príspevok

Slovenský Červený kríž v spolupráci s mestom Veľký Krtíš dnes, 19.9. o 8:00 hod. uskutočnil distribúciu potravinových balíkov v rámci Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014-2020.

Pomoc sa realizuje poskytovaním potravinových balíčkov vybraným skupinám príjemcov v hmotnej núdzi, ktorých mesto oslovilo na základe pravidelne aktualizovaného zoznamu z ÚPSVaR. Balík potravinovej pomoci obsahuje 21 druhov potravín, medzi iným múku, cukor, strukoviny, cestoviny, olej, ryžu, a pod. Hmotnosť balíka je približne 13,5 kg.

Mesto Veľký Krtíš slovenskému Červenému krížu pravidelne pomáha s organizáciou potravinovej pomoci. V pomoci ľuďom, ktorých postihla nepriaznivá životná situácia, budem ako primátor mesta Veľký Krtíš rád pokračovať aj naďalej.“ povedal Ing. Dalibor Surkoš, primátor mesta Veľký Krtíš.

 

Konečný príjemca potravinových balíčkov bol teda určený na základe údajov ÚPSVaR a je to:

primárne

1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (PvHN),
2) príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti,
3) príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti,
4) príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosti a

sekundárne

1) iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia PO. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.
Jednotlivec spĺňajúci vyššie uvedené podmienky má nárok na 1 potravinový balíček. Rodina s 1 – 2 nezaopatrenými deťmi má nárok na 2 potravinové balíčky, rodina s 3 – 4 nezaopatrenými deťmi na 3 potravinové balíčky, rodina s 5 a viac nezaopatrenými deťmi na 4 potravinové balíčky.

 

Jednotlivec spĺňajúci vyššie uvedené podmienky má nárok na 1 potravinový balíček.

 

Rodina s 1 nezaopatreným dieťaťom má nárok na 2 potravinové balíčky, rodina s 2 nezaopatrenými deťmi na 3 potravinové balíčky, rodina s 3 nezaopatrenými deťmi na 4 potravinové balíčky a rodina so 4 a viac nezaopatrenými deťmi na 5 potravinových balíčkov.

 

U dvojice, v ktorej obaja spĺňajú vyššie uvedené podmienky, má nárok na potravinový balíček každý z nich.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom