Novinky

Rekonštukcia telocvične na III. ZŠ na ulici Poľná

Téma:

Všetky základné školy vo Veľkom Krtíši prešli čiastočnou rekonštrukciou. V minulosti došlo k zatepleniu budov, výmene okien a k čiastočným úpravám interiérov. Proces rekonštrukcie […]

Zdieľať príspevok

Všetky základné školy vo Veľkom Krtíši prešli čiastočnou rekonštrukciou. V minulosti došlo k zatepleniu budov, výmene okien a k čiastočným úpravám interiérov. Proces rekonštrukcie je však beh na dlhú trať a časovo a finančne náročný proces. Vedenie škôl sa preto v spolupráci s mestom pravidelne snaží prostredníctvom projektov realizovať ďalšie úpravy potrebné na zlepšovania prostredia, v ktorom sa vzdelávajú naše deti.

Mesto Veľký Krtíš v máji tohto roku požiadalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične na rok 2018 pre Základnú školu Poľná 1.

– v rámci projektu by malo dôjsť ku:

  • rekonštrukcii elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru;
  • rekonštrukcii cvičebného priestoru vrátane náraďovne;
  • rekonštrukcii sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

Predpokladané výdavky na rekonštrukciu telocvične sú približne 75 tisíc eur. Mesto sa na týchto výdavkoch bude v prípade úspešnosti žiadosti o dotáciu podieľať sumou približne 7,5 tisíc eur.

V redakcii držíme palce, aby bola žiadosť o dotáciu úspešná. Nové priestory by tak mohli slúžiť nielen 228 žiakom tejto základnej školy, ale aj všetkým milovníkom pohybu z Veľkého Krtíša a okolia.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom