Novinky

Využitie dažďovej vody

Téma:

Pozerali ste sa už niekedy počas upršaných dní von oknom a rozmýšľali ste nad tým, ako by sa dala efektívne využiť […]

Zdieľať príspevok

Pozerali ste sa už niekedy počas upršaných dní von oknom a rozmýšľali ste nad tým, ako by sa dala efektívne využiť všetka tá dažďová voda? Voda zo zrážok sa bežne odvádza do verejnej kanalizácie, za ktoré mestá a obce platia nemalé prostriedky – no nie je to škoda? Vedenie mesta Veľký Krtíš preto pripravilo projekt s názvom „Zhromažďovanie dažďových vôd a jej využitie a likvidácia, Veľký Krtíš“, v snahe využiť prirodzený kolobeh vody v našom meste.

Projekt je zameraný na zhromažďovanie dažďovej vody zo striech vybraných objektov do zhromažďovacej nádrže a na jej následné využitie.

Ktorých objektov sa to týka?
Ide o objekty vo vlastníctve mesta Veľký Krtíš:

  • ZŠ na ulici Komenského,
  • MsKS,
  • ZŠ na ulici Škultétyho,
  • MŠ na ulici Červenej armády,
  • MŠ na ulici Poľná,
  • MŠ na ulici SNP,
  • MŠ na ulici P.O. Hviezdoslava,
  • ZŠ na ulici Poľná.

Finančný náklad na uskutočnenie tohto projektu sa pohybuje okolo sumy 590 tisíc eur – s možnosťou čerpania finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Takto zhromaždená voda sa bude využívať hlavne počas suchých dní, ktorých je v meste Veľký Krtíš neúrekom, na zavlažovanie trávnikov, záhonov a drevín v meste.

Tento nápad sa nám veľmi páči. Je dobré vedieť, že mesto Veľký Krtíš je inovatívne zmýšľajúce a environmentálne cítiace. Obzvlášť v dobe, kedy môžeme po celom svete pozorovať, ako príroda reaguje na ľudskú činnosť.

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom