Novinky

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska má nového prezidenta

Téma:

Na 3. Valnom zhromaždení Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktoré sa konalo 12. apríla 2018 v Agroinštitúte Nitra bol jednomyseľne za nového […]

Zdieľať príspevok

Na 3. Valnom zhromaždení Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktoré sa konalo 12. apríla 2018 v Agroinštitúte Nitra bol jednomyseľne za nového prezidenta zvolený Ing. Ondrej Celleng, dlhoročný výrobný riaditeľ firmy Movino, spol. s r.o. Vo funkcii po 2 rokoch (a predchádzajúcich 23 rokov ako prezidenta Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku) vystriedal Ing. Ľubomíra Viteka, ktorému sa poďakoval za založenie Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku, jeho zlúčenie so Zväzom vinohradníkov a následné vedenie spoločného Zväzu.

Za jednu zo svojich priorít považuje zlepšiť komunikáciu medzi jednotlivými členmi zväzu po zlúčení za účelom zlepšenia účinnosti práce zväzu pri presadzovaní priorít oboru a jasnom vymedzení možností zväzu ako stavovskej organizácie. Zároveň sa bude snažiť, aby prezídium zorganizovalo stretnutia s vinármi a vinohradníkmi vo všetkých vinohradníckych oblastiach SR za účelom lepšieho poznania aj tzv. odľahlejších  vinohradníckych regiónov a propagovať prácu a význam zväzu. Najdôležitejšia práca Zväzu sa týka legislatívy a preto sa bude snažiť pravidelne zabezpečiť aj osobné stretnutia zástupcov ZVVS, (podľa možností a potrieb zainteresovaných orgánov ), s vedením organizácií, ktoré ovplyvňujú chod nášho odvetvia, zasahujú do hospodárskeho a legislatívneho života vinárov a vinohradníkov za účelom pripomínať problémy s ktorými sa stretávajú členovia, možnosti zjednodušenia a urýchlenia komunikácie a vybavovania administratívnych a iných záležitostí. Na druhej strane môže získavať spätnú väzbu, kde sa robia chyby, aby mohli preventívne predchádzať prípadným sankciám (UKSUP, ŠVSP, MPaRV, MŽP, Legálna metrológia, MF SR).

Zdieľať príspevok
<< Späť k článkom